Administrácia spoločností

Zmeny v založených spoločnostiach realizujeme na základe individuálnych požiadaviek klienta. Zabezpečíme prípravu potrebných dokumentov pre zapísanie zmien v spoločnosti ako zmena sídla, názvu, konateľa, spoločníka, doplnenie predmetov podnikania atď. do Obchodného a živnostenského registra.

 

99

 

cena závisí od druhu a počtu vykonaných zmien, radi Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku info@123-eseročka.sk