Zakladanie spoločností

Spoločnosť Vám založíme kdekoľvek na území SR bez nutnosti osobného stretnutia, všetko na základe plnej moci cez poštu, e-mail a telefón. Celý proces trvá 10 až 14 dní.

 

300 

za spoločnosť z ručením obmedzeným (s.r.o.) zahŕňa kompletné založenie:

 

 

  • bezplatná konzultácia ohľadom založenia spoločnosti, kde Vám zodpovieme všetky vaše otázky a odporučíme najvhodnejšiu variantu pre vás.
  • vybavenie živnostenského oprávnenia ( v cene ľubovoľný počet predmetov podnikania pre voľné živnosti)
  • vyžiadanie súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Toto potvrdenie je novinkou od 1.10.2012 v zmysle § 105 b obchodného zákonníka je potrebné pri zakladaní s.r.o., alebo pri zmenách v s.r.o. doložiť od spoločníkov súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra. Miestne príslušný daňový úrad vydá súhlas do 3 dní, bez poplatku, ak spoločník nemá daňový prípadne colný nedoplatok nepresahujúci hodnotu 170,- € .
  • zaregistrovanie spoločnosti do Obchodného registra. V cene aj poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra a vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k zápisu s.r.o. .
  • registrácia spoločnosti na Daňovom úrade pre daň s príjmu

 

Dodatočné náklady spojené zo založením spoločnosti s.r.o.

  • Úradné overenie podpisov na dokumentoch 1,5,- € matrika, 3,- € notársky úrad 
  • Vydanie viazanej, alebo remeselnej živnosti 7,5,- € 1x predmet podnikania